Uzavírka u Penny

Z důvodu kácení stromů dojde k dopravním omezením v Alešově ulici. V sobotu 25. května bude znemožněno parkování v ulici od vjezdu do Penny po Trnkův pramen. Z důvodu bezpečnosti nebude možné parkovat také na parkovišti, a to v místech při Alešově ulici. 
Doprava bude po většinu dne řízena semafory, krátkodobě bude nicméně úsek zcela uzavřen. Chodníky pro chodce budou uzavřeny po celou dobu kácení.
Na jerlínech je na první pohled viditelná snížená vitalita. Usychají kosterní větve, stromy nemají dobře zahojené staré rány, dřevo je napadeno dřevokaznými houbami a hmyzem. Stromy v takovémto stavu jsou zdrojem nebezpečí pro osoby pohybující se v jejich blízkém okolí. Proto bylo navrženo a schváleno jejich odstranění a nahrazení novými.