Město: Nevstupujte do vodních prvků

Podle nové obecně závazné vyhlášky platí zákaz vstupu do vodních prvků ve městě, neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Cílem vyhlášky je pokojné soužití občanů i návštěvníků města a vytváření příznivých podmínek pro život ve městě. Vodními prvky ve smyslu této vyhlášky, do nichž se nesmí lézt, skákat, brouzdat se apod., jsou kašna Lédy s labutí v dílčí části Podkova, fontána s koulemi u budovy Pentagon, bazén před Libenského kolonádou v dílčí části neoklasicistního parku, spodní bazén, bazén u parkového pavilonu – pergoly a kaskádovitý kanál souběžný se Studentskou ulicí. Zákaz vstupu, koupání či procházení vodními prvky platí pro lidi i zvířata. Zda pro všechna zvířata, tedy třeba i pro v parném létě žíznivého vrabčáka, vyhláška blíže nespecifikuje. Do kanálu souběžného s ulicí Na Valech (podél pergoly) a do výtrysků u sochy T. G. Masaryka je vstup na vlastní nebezpečí.

autor fotografie: Radislav Fikejs