Odpočinkové víkendy s petardami v zádech

Podle nové městské vyhlášky je používání zábavní pyrotechniky povoleno ve dnech 31.12. a 1.1. a dále o pátcích, sobotách a nedělích, ve dnech pracovního klidu a ve dnech předcházejících dnům státem uznaným za dny pracovního klidu v době od 18 do 22 hodin.

Poslední možností jsou výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována dle Obecně závazné vyhlášky Města Poděbrady o nočním klidu.