Retenční tůně podporují mikroklima

Jedním z řady projektů ekocentra Huslík jsou retenční tůně. „Složité slovo, za kterým se skrývá jednoduchý systém,“ říká lektor ekocentra Jakub Vaněk. V ekocentru vytvořili soustavy menších rybníčků, které slouží k zadržení vody v krajině.

Podařilo se to díky dotaci od Státního fondu životního prostředí. „Vytvořili jsme pět rybníčků, které zasakují vodu, podporují mikroklima v krajině apod.,“ popsal Jakub Vaněk. Jestli ekocentrum navštívíte třeba v parném létě, rozdíl mezi pobytem mezi tůňkami a na městských ulicích s jistotou poznáte.

Leave a comment